در حال انجام

کالا با موفقیت به سبد خرید اضافه شد

اطلاعات شخصی با موفقیت ویرایش شد
DENTSPLY MAILLEFER  
PEESO REAMER - دریل پیزو ریمر
دریل پیزو ریمر دنتسپلای مایلیفر
110,000 تومان
GATES GLIDDEN DRILL - دریل گیتس گلیدن
دریل گیتس گلیدن دنتسپلای مایلیفر
110,000 تومان
FINGER SPREADER - فینگر اسپریدر
فینگر اسپریدر دنتسپلای مایلیفر
58,000 تومان
NiTiFlex hand file - فایل دستی نیتی فلکس
فایل دستی نیتی فلکس دنتسپلای مایلیفر
85,000 تومان
Hedstroem hand file - فایل دستی هداستروم
فایل دستی هداستروم دنتسپلای مایلیفر
21,000 تومان
Handy Lentulo - لنتولوی دستی
لنتولوی دستی دنتسپلای مایلیفر
74,000 تومان